ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД

НОВИНИ

Обучениe по Пожарна Охрана - "ФЕСТО"

  • На 28.05.2015 фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проведе обучение по Пожарна Охрана и безопасност на фирма "ФЕСТО" - световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Тяхното мото е "максимална производителност и конкурентноспособност".
  • Обучението се състоя от лекция и практическа част. Лекцията се проведе от специалист пожарникар с дългогодишен опит в сферата на Пожарната Безпасност. За тази цел беше осигурен микрофон и специално озвучаване, за да може многобройният персонал на "ФЕСТО" да чуе всички важни съвети свързани с пожарите и гасенето им.
  • Практическата част се състоя от реално гасене на пожари с различните видове пожарогасители - прахови, водни и с въглероден двуокис.
  • След като всеки един от служителите на "ФЕСТО" изгаси успешно запаленият пожар, беше проведена учебна евакуация.
  • За да бъде успешно евакуирането на персонала от сградата е небходимо всеки един от служителите да притежава специална пожарозащитна маска.
  • "ФЕСТО" закупиха 350 бр. специални пожарозащитни маски, за бъде предпазен всеки един от служителите им.
  • Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД осигури 5 - ма пожарникаря и 1бр. пожарен автомобил, за да бъде качествено обучението.
  • За пореден път дружеството ни беше избрано да извърши обучението по ПОЖАРНА ОХРАНА, поради натрупаният опит, високото качество на услугата и разумната цена.
  • Ние работим за Вас!