ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД

НОВИНИ

Обучениe по Пожарна Охрана - "СКАНИЯ"

  • На 08.05.2015 фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проведе обучение по Пожарна Охрана и безопасност на фирма "СКАНИЯ" - водещ производител на тежки камиони, автобуси, индустриални и морски двигатели.
  • Обучението се проведе на две части - теория и реално гасене на пожар.
  • Теорията беше проведена от специалист по Пожарна Безопасност с дългогодишен опит в гасенето на пожари и обучаването на служители за действия при бедствия и аварии. След приключването на теоритичната част бяха зададени доста въпроси, тъй като служителите на "Скания" искаха да бъдат изцяло подготвени за всички видове пожари, които могат да възникнат.
  • Втората част беше реално гасене на запален пожар. Пожарникарите от фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД запалиха пожар в специална тава, а служителите на "СКАНИЯ" извършиха гасене с пожарогасители осигурени от "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД. 
  • Към тази част имаше голям интерес, тъй като на никой от служителите на "СКАНИЯ" не се беше налагало да гаси пожар.
  • Обученията по Пожарна Охрана и безопасност, които дружеството ни извършва са изцяло насочени към служителите на фирмите. По този начин всеки един работодател ще бъде спокоен за имуществото и техниката си.
  • Дружеството ни осигури специален пожарен автомобил и собствена пожарогасителна техника, за да може обучението по Пожарна Охрана да бъде качествено изпълнено съгласно всички световни стандарти.