ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД

НОВИНИ

Обучение по Пожарна Охрана и Безопасност - М&M

На 09.09.2015 фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проведе обучение по Пожарна Охрана и безопасност на фирма "М&M - Милицер и Мюнх" - водеща фирма в транспортните услуги в България и цяла Европа. Обучението се състоя от едночасова лекция с цел запознаване на персонала с основните действия в случай на пожар, работа с всички видове пожарогасители - прахови, водни, водопенни и с въглероден двуокис. По време на лекцията специалистите от фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД обръщат внимание на познанията на всеки един от служителите и отговарят на всичките им въпроси. Във втората част служителите на "М&M - Милицер и Мюнх" гасиха пожар под надзор на пожарникарите. За да бъде обучението по задълбочено специалистите от "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД осигуриха гасене с пожар шланг. Тази част показа голям интерес, тъй като пожарни шлангове има в сградата на "М&M - Милицер и Мюнх". Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" доказва постоянно водеща позиция на пазара благодарение на извършване на професионално обучение по Пожарна Охрана и безопасност.